Rodowód | Wystawy | Osiągnięcia konkursowe

CHAMPION POLSKI
CHAMPION PRACY

polująca – użytkowa – oznajmiacz
Konkurs Dzikarzy dyplom I stopnia
Konkurs Tropowców dyplom I stopnia

RODZICE RABY

MATKA:
Aria – Czarny Tulipan
MŁ. CH. PL, KTP-IIo

OJCIEC:
Major Ziębowe Wzgórze
CH. PL. KD-Io

MULTIMEDIA


ZOBACZ WIĘCEJ FILMÓW