Tomasz Marcinkowski
24-105 Baranów n/Wieprzem
ul. Południowa 21a
tel./fax. (081) 883 41 63
tel. kom. 0 603 854 243
email: apimar@interia.pl